BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QD 48 Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán(mẫu biểu B 01- DNN) 2.1 Mục đích của Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp[...]
QĐ 48 - Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối tài khoản là phụ biêu của báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế, dùng để phản ánh tổng quát số hiện có đầu năm, số ợphát sinh tăng, giảm trong năm và số hiện có cuối năm được phân loại theo tài khoản kế toán của các lo[...]
QĐ 48 - Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu biểu B02-DNN)
Mẫu số B03-DN (Chế độ kế toán doanh nghiệp-Quyển 2-Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán Sơ đồ kế toán-Ban hành theo quyết định số 15/2006-QUI ĐịNH/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)
QD 48 - Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN (Hệ thống kế toán Việt Nam – Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Ban hành theo QĐ 48/2006/ QBTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
QĐ 15 - Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 1 Nguồn gốc số liệu để lập báo cáo - Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước. - Căn cứ vào sổ kế toán trong kỳ các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.
Mẫu số B03-DN (Chế độ kế toán doanh nghiệp-Quyển 2-Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán Sơ đồ kế toán-Ban hành theo quyết định số 15/2006-QUI ĐịNH/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)
Mẫu số B09-DN (Chế độ kế toán doanh nghiệp-Quyển 2-Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán Sơ đồ kế toán-Ban hành theo quyết định số 15/2006-QUI ĐỊNH/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)
    1 2     
Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000921043
Hôm nay 000000100
Hôm qua 000004981
Tuần này 000012183
Tuần trước 000033720
Online 31
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền