ĐĂNG KÝ KINH DOANH - ĐẦU TƯ

Chính thức cho phép thoái vốn dưới mệnh giá

 Nghị quyết Chính phủ về các giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa mới được ban hành hôm 6-3-2014, có nhiều nội dung đáng chú ý.

Trước hết, với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN, Chính phủ vẫn giữ nguyên thời hạn cuối phải thóai vốn đầu tư ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính là 31-12-2015.

Về nguyên tắc thoái vốn, Nghị quyết nêu rõ là bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai minh bạch, hiệu quả.  Đối với lĩnh vực đầu tư có khả năng không thu hồi đủ giá trị vốn ghi trên sổ sách thì thực hiện trích lập đầy đủ dự phòng giảm giá đầu tư tài chính theo chế độ hiện hành và lập phương án thoái vốn trình cấp có thẩm quyền theo đúng Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 9-7-2012 của Chính phủ.

Chính phủ cũng cho phép các tập đoàn, tổng công ty, DNNN được thoái vốn đầu tư dưới mệnh giá hoặc dưới giá trị sổ sách sau khi đã trừ đi khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính theo quy định và trên cơ sở phương án thoái vốn đã được chủ sở hữu xem xét, quyết định.

Việc chuyển nhượng các khoản đầu tư tại các công ty cổ phần chưa niêm yết có giá trị tính theo mệnh giá từ 10 tỷ đồng trở lên, doanh nghiệp được lựa chọn thuê tổ chức tài chính trung gian (các công ty chứng khoán) bán đấu giá, hoặc tự tổ chức đấu giá tại doanh nghiệp. Trường hợp đấu giá không thành công doanh nghiệp báo cáo chủ sở hữu xem xét, quyết định bán thỏa thuận.

Một điểm đáng chú ý khác là đối với việc thoái vốn tại các công ty đầu tư tài chính, các ngân hàng thương mại của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, có thể giao các ngân hàng thương mại nhà nước mua lại hoặc chuyển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện chủ sở hữu.

Còn các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thì chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Tuy nhiên, phần vốn của các tập đoàn, tổng công ty, DNNN đầu tư (ngoài ngành) vào lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng nếu đã thực hiện các giải pháp nêu trên mà vẫn không thoái được thì SCIC sẽ xem xét mua lại các khoản này theo giá thị trường nhưng không cao hơn giá trị trên sổ sách trừ đi khoản dự phòng giám giá đầu tư đã được trích lập đầy đủ theo quy định.

Tại thời điểm tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng khoản đầu tư cho SCIC thì các khoản này đã phải được trích lập đầy đủ khoản dự phòng tổn thất đầu tư tài chính.

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000917688
Hôm nay 000001726
Hôm qua 000003452
Tuần này 000008828
Tuần trước 000033720
Online 38
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền