ĐĂNG KÝ KINH DOANH - ĐẦU TƯ

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2013

 Trong năm 2013, cả nước có 76.955 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 398.681 tỷ đồng, tăng 10,1% về số doanh nghiệp và giảm 14,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

 

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo Quý năm 2012-2013

Qua theo dõi số liệu doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy tình hình doanh nghiệp có dấu hiệu tốt lên khi số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2013 tăng trở lại so với năm 2012.

Về số doanh nghiệp dừng hoạt động trong năm 2013, cả nước có 60.737 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động (trong đó, số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể là 9.818 doanh nghiệp, số doanh nghiệp gặp khó khăn và rơi vào trạng thái tạm ngừng hoạt động là 50.919 doanh nghiệp) tăng 11,9 % so với cùng kỳ năm trước.

Về số doanh nghiệp gặp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong năm 2013 là 14.402 doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động tăng dần theo các tháng. Về số doanh nghiệp giải thể và gặp khó khăn phải ngừng hoạt động trong năm 2013 vẫn tăng so với năm 2012, tuy nhiên qua theo dõi số liệu các tháng trong năm 2013, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngừng hoạt động đã có chiều hướng giảm dần đi qua từng tháng.Đây là dấu hiệu tích cực và là cơ sở cho việc phục hồi phát triển nền kinh tế trong thời gian tới.

 

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CHÍNH TRONG NĂM 2013

1.       Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Về cơ cấu theo ngành, nghề kinh doanh chính trong năm 2013, một số ngành có dấu hiệu hồi phục khi có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, cụ thể là: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí thành lập mới tăng 27,8% so với năm 2012; Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy tăng 23,9%; Vận tải kho bãi tăng 6,7%; Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,3%.

Một số ngành có thế mạnh của các năm trước thì năm nay gặp nhiều khó khăn như: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thành lập mới giảm 14,4%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm 5,4%; Xây dựng giảm 3,7%; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác giảm 2,8%.

2.       Tình hình doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể

Về ngành, nghề và các lĩnh vực kinh doanh, ngành Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân đã có tình hình khả quan hơn khi số doanh nghiệp phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, một số ngành vẫn còn gặp khó khăn khi có số lượng doanh nghiệp phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động tăng như: Sản xuất phân phối, điện, nước, gas tăng 45,5% so với năm 2012; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 55,6; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 58,6%; Giáo dục và đào tạo tăng 77,4%;  Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 82,9%.

     TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2013 THEO ĐỊA BÀN

     1) Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Về cơ cấu theo địa bàn, trong năm 2013, khu vực doanh nghiệp có sự chuyển dịch khác nhau giữa các vùng kinh tế. Tại các vùng lãnh thổ có tỷ trọng doanh nghiệp thấp so với cả nước thường ít bị ảnh hưởng bởi tác động của khó khăn nền kinh tế so với các khu vực khác, do vậy, số lượng doanh nghiệp thành lập mới, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư cao hơn so với các khu vực còn lại.

  

Hình 1: Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo vùng kinh tế

trong năm 2013

          

Một số vùng có số lượng doanh nghiệp chiếm tỷ lệ thấp so với cả nước thì lại có lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng nhanh, cụ thể là các vùng: Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. Nổi bật tại các vùng trên là các địa phương như: Tuyên Quang thành lập mới tăng 37,3% so với cùng kỳ; Bắc Giang tăng 42,8%; Quảng Ngãi tăng 47,1%; Đắc Nông tăng 88,8%; Lâm Đồng tăng 54,1%; Phú Yên tăng 89%.

Tại vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long, số doanh nghiệp gia nhập thị trường trong năm 2013 tăng so với cùng kỳ năm trước. Điển hình như: thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,2%; Sóc Trăng tăng 47,3%; An Giang tăng 59,9%; Đồng Tháp tăng 94,2%; Trà Vinh tăng 91,1%.

Tại vùng Đồng bằng Sông Hồng vẫn cho thấy một bức tranh còn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp đăng ký mới liên tục giảm, điển hình như: Quảng Ninh thành lập mới giảm 2,4%; Hải Phòng giảm 6,5%.

     2) Tình hình doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể

Các vùng kinh tế quan trọng, tập trung nhiều doanh nghiệp vẫn đang có tỷ lệ doanh nghiệp khó khăn phải dừng hoạt động ở mức cao trong khi một số vùng kinh tế tập trung ít doanh nghiệp thì lại đang có dấu hiệu hồi phục nhất định khi số lượng doanh nghiệp dừng hoạt động có xu hướng giảm.

  

Hình 2: Tình hình doanh nghiệp dừng hoạt động theo vùng kinh tế

 trong năm 2013

Các vùng kinh tế trọng điểm như Đồng bằng Sông Hồng, Đông Nam Bộ vẫn còn nhiều khó khăn khi số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể là các tỉnh: Hưng Yên dừng hoạt động tăng 67,4% so với cùng kỳ năm 2012; Quảng Ninh tăng 32,9%; Hải Phòng tăng 31,1%; Đồng Nai tăng 29,3%; Hồ Chính Minh tăng 12%.

Một số vùng có số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước như: Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, cụ thể là các tỉnh: Yên Bái dừng hoạt động giảm 35,4% so với cùng kỳ năm 2012; Lâm Đồng giảm 41,8%; Lạng Sơn giảm 49,1%; Tuyên Quang giảm 52,6%; Bình Thuận giảm 55%.

 

(Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000917465
Hôm nay 000001503
Hôm qua 000003452
Tuần này 000008605
Tuần trước 000033720
Online 39
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền