Nhãn hiệu hàng hóa

So sánh vi phạm nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh

 Hai loại hành vi này đều gây ảnh hưởng tới lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ nhưng giữa chúng có sự khác nhau về mặt bản chất của từng hành vi.

Đi từ định nghĩa, phạm vi điều chỉnh để so sánh hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

+ Phạm vi điều chỉnh: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới nhãn hiệu trước hết đó là việc cạnh tranh, bên cạnh đó nó còn có đặc điểm riêng biệt gắn liền với quyền SHCN. Do vậy, hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới nhãn hiệu chịu sự điều chỉnh của pháp luật về SHTT và pháp luật cạnh tranh. Còn hành vi xâm phạm nhãn hiệu chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật về SHTT.

+ Phạm vi bảo hộ: Điều 129-Luật SHTT năm 2005 quy định những hành vi được coi là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Theo đó, hành vi sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi và thời hạn bảo hộ mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đó (trừ những trường hợp hạn chế) được coi là hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Phạm vi bảo hộ được ghi nhận trong văn bằng bảo hộ bao gồm chính nhãn hiệu đó, các yếu tố độc đáo của nhãn hiệu và danh mục hàng hóa được đăng kí bảo hộ. Như vậy, để một hành vi bị xem là xâm phạm nhãn hiệu thì đối tượng của hành vi phải nằm trong phạm vi bảo hộ, thể hiện trong giấy chứng nhận đăng kí bảo hộ.

Đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới quyền SHCN đối với nhãn hiệu thì đó là những hành vi cạnh tranh do doanh nghiệp tiến hành, trái với những chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, liên quan tới việc sử dụng và chuyển giao quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Đối tượng mà hành vi cạnh tranh không lành mạnh tác động tới không được đăng kí bảo hộ-tức là không thuộc phạm vi bảo hộ trong giấy đăng kí bảo hộ. Vì vậy, sẽ có một số vụ việc cạnh tranh không lành mạnh có thể phát triển thành vụ việc xâm phạm nhãn hiệu, nếu như các yếu tố, chỉ dẫn thương mại bị sử dụng được đăng kí bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu. Như vậy, khi không có đủ cơ sở để yêu cầu cơ quan chức năng xử lý các hành vi xâm phạm quyền của mình thì chủ sở hữu nhãn hiệu có thể yêu cầu xử lý các hành vi đó theo hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Sở dĩ pháp luật quy định như vậy nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu. Qua đó, khuyến khích các nhà sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển, thúc đẩy việc cạnh tranh diễn ra công bằng và lành mạnh.

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 093 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000616592
Hôm nay 000000184
Hôm qua 000000208
Tuần này 000000617
Tuần trước 000001903
Online 10
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0933456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền