Phần mềm Quản trị sản xuất - Tạm nhập tái xuất UNESCO IMEXRM
Phần mềm quản trị sản xuất Unesco IMEXRM được thiết dành dành riêng những đơn vị áp dụng quy trình tạm nhập tái xuất để sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tại Việt Nam. UNESCO IMEXRM được xây dựng trên nền tảng công nghệ Visual studio 2010, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2008, bộ font chữ tiếng việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 sẽ mang đến sự thuận tiện, thao tác nhanh chóng và khả năng bảo mật cao.
Giới thiệu
Tính năng
Hướng dẩn sử dụng

 

Chương trình được thiết kế phục vụ công tác quản lý sản xuất : Tạm nhập tái xuất, gia công sản xuất xuất khẩu…. nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của các công ty có hệ thống nhiều loại nguyên vật liệu, sản phẩm và các nhà cung ứng, có quy trình nhâp khẩu nguyên vật liệu, xuất khẩu sản phẩm nghiêm ngặt qua nhiều khâu , từ khâu Nhập nguyên liệu, bán thành phẩm à Khai báo Hải quan à Đinh mức sản phẩm à Sản xuất à Thành phẩm àXuất trả hàng ( Khai báo Hải quan) .., số lượng các mặt hàng có tầng suất phát sinh lớn; có nhu cầu quản lý số liệu tập trung đồng nhất, nhu cầu tổng hợp và phân tích tình hình nhập nguyên vật liệu, tình hình xuất khẩu sản phẩm.

 

 

1.    Danh mục

§  Danh mục nguyên vật liêu

§  Danh mục nhóm nguyên vật liệu

§  Danh mục sản phẩm

§  Danh mục nhóm sản phẩm

§  Danh mục phòng ban

§  Danh mục chức vụ

§  Danh mục quốc gia

§  Danh mục đơn vị tính

§  Danh mục nhân viên

§  Danh mục tiền tệ

§  Danh mục kho

§  Danh mục lô hàng ( Hợp đồng,Tờ khai hải quan…)

§  Danh mục đơn vị hải quan, đơn vị đại lý

§  Danh mục khách hàng

§  Danh mục nhà cung cấp

§ 

 

2.    Chức năng

§  Tồn kho đầu kỳ

§  Nhập kho (nhập trong nước, nhập khẩu, nhập nội bộ, nhập sản xuất… )

§  Xuất kho ( Xuất sản xuất, sử dụng nội bộ, Xuất bán trong nước, xuất khẩu ….)

§  Lưu chuyển nội bô

§  Thiết lập đinh mức, tỷ lệ hao hụt sản phẩm

§  Thiết lập đơn vị chuyển đổi

§  Thiết lập thay đổi, điều chỉnh định mức sản xuất..

§  Tạo Invoice, PackingList theo nguyên vật liệu nhâp kho, theo sản phẩm xuất kho.

§  Khai báo hải quan theo nguyên vật liệu nhập kho

§  Khai báo hải quan theo sản phẩm, thành phẩm xuất khẩu

 

  3.    Báo cáo

Chi tiết

§  Báo cáo nhập xuất tồn (Nguyên vật liệu – Thành phẩm – Hàng hoá ).

§  Báo cáo lưu chuyển nội bộ

§  Báo cáo định mức nguyên vật liệu ( Chênh lêch…)

§  Báo cáo chi tiết sản phẩm hoàn thành.

§  Báo cáo chi tiết sản phẩm dở dang .

§  Báo cáo chi tiết chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp.

§  Báo cáo chi tiết lô hàng ( Hợp đồng,Tờ khai hải quan…)

§  Tạo Invoice, PackingList xuất hàng .

§  Sổ chi tiết Vật liệu- Sản phẩm- Hàng hoá

§  Thẻ kho

§  Báo cáo Sản phẩm, thành phẩm tồn kho

§  Bảng kê tồn kho trên mức tối đa

§  Bảng kê tồn kho dưới mức tối thiểu.

 

 

4.    Hệ thống

§  Phần quyền chức năng (In,Xem, Sửa, Xóa, Cập nhật theo nhân viên)

§  Phần quyền chức năng (In,Xem, Sửa, Xóa, Cập nhật theo phòng ban, bộ phân)

§  Theo dõi người sử dụng chương trình

§  Theo dõi Client truy cập vào hệ thống

§  Tự động tạo tài khoản theo tên

§  Truy xuất dữ liệu theo công ty, chi nhánh, đơn vị sản xuất phụ thuộc

§  Phương pháp mã hóa mật khẩu 1 chiều MD5

 

 

 

- DIỆN DANH MỤC KHÁCH HÀNG

 

 

- GIAO DIỆN ĐỊNH MỨC SẢN PHẨM

 

- GIAO DIỆN HOÁ ĐƠN NHẬP

 

- GIAO DIỆN INVOICE 

 

- GIAO DIỆN KÊ KHAI HẢI QUAN

 

 

- GIAO DIỆN THIẾT LẬP ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT KHAI BÁO HẢI QUAN

 

 

- GIAO DIỆN DANH MỤC NGUYÊN VẬT LIỆU

 

 

- GIAO DIỆN PACKING LIST

 

 

- GIAO DIỆN THIẾT LẬP SẢN PHẨM KHAI BÁO HẢI QUAN

 

 

 

  - GIAO DIỆN DANH MỤC SẢN PHẨM 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TẢI VỀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG    

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000917168
Hôm nay 000001206
Hôm qua 000003452
Tuần này 000008308
Tuần trước 000033720
Online 45
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền