Hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp (ERP) UNESCO BUSINESS
Khi doanh nghiệp ngày càng phát triển và mở rộng đòi hỏi công việc phải mang tính chuyên môn hoá cao, việc giải quyết các hồ sơ, chứng từ và thông tin cần phải nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác.
GIỚI THIỆU
TÍNH NĂNG
LỢI ÍCH SỬ DỤNG ERP
BRCHURE ERP
Hạ tầng kỹ thuật

Giới thiệu

Hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) Unesco Business

1-GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

Khi doanh nghiệp ngày càng phát triển và mở rộng đòi hỏi công việc phải mang tính chuyên môn hoá cao, việc giải quyết các hồ sơ, chứng từ và thông tin cần phải nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác.
Kinh tế phát triển làm cho các Doanh Nghiệp có sự thay đổi khá lơn trong công tác quản lý, quản trị - điều hành, nhân sự…đến việc ứng dụng Các giải pháp CNTT trong quản lý.
Các giải pháp CNTT trong quản lý. Với thói quen sử dụng các phần mềm đơn lẻ phục vụ cho từng bộ phận, phòng ban giúp hỗ trợ công việc, tuy nhiên điều này ảnh hưởng đến công tác quản lý vì thiếu tính đồng bộ và tập trung…
Phần mềm Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP) Unesco Business  với các quy trình làm việc dựa trên nền tảng CNTT hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các hoạt động chủ chốt, bao gồm:
Hành chính, kế hoạch, kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, quản lý giao nhận.. Ngoài chức năng quản lý, Unesco Business còn phát triển với tính năng phân tích, kiểm tra thực trạng sử dụng nguồn lực với mức độ cập nhật tuỳ thuộc yêu cầu của nhà quản lý.
.

2-MỤC TIÊU HỆ THỐNG :

Unesco Business giúp các nhà quản lý dễ dàng tiếp cận các thông tin quản trị đáng tin cậy để có thể đưa ra các quyết định dựa trên cơ sở có đầy đủ thông tin. Nếu không có hệ thống ERP,một cán bộ quản lý cấp cao phải dựa vào nhiều nguồn để có được thông tin cần thiết dung cho việc phân tích tình hình tài chính và hoạt động của công ty. Với hệ thống Unesco Business, điều này có thể được thực hiện một cách dễ dàng bằng cách sử dụng một phần mềm ứng dụng và trong thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống Unesco Business tập trung các dữ liệu từ mỗi phân hệ vào một cơ sở quản lý dữ liệu chung giúp cho các phân hệ riêng biệt có thể chia sẻ thông tin với nhau một cách dễ dàng. Hơn nữa, hệ thống không chỉ thu thập và xử lý khối lượng lớn các giao dịch hàng ngày, mà còn nhanh chóng lập ra các phân tích phức tạp và các báo cáo đa dạng.
Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, máy móc và tiền bạc có sẵn với số lượng đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch. Unesco Business cho phép công ty cung cấp và tổng hợp số liệu của nhiều hoạt động riêng rẽ khác nhau để đạt được mục tiêu trên.
  • Quản lý các hoạt động kinh doanh – sản xuất chi tiết đến từng công đoạn công việc, đảm bảo tính xuyên suốt của quy trình công việc giúp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.
  • Hệ thống thông tin được cập nhật nhanh chóng, toàn diện giúp cho các phòng ban và nhân viên nắm bắt thông tin kịp thời, bên cạnh đó bộ phận quản lý cũng sẽ có nhưng thông tin chính xác cho công tác điều hành và ra quyết định.
  • Với chức năng quản lý, phân quyền sẽ giúp nhân viên chủ động hơn trong công việc, phát huy tính năng động, sáng tạo ... và tiết kiệm thời gian chờ xin ý kiến cấp trên.

.
3-TỔNG QUAN HỆ THỐNG : Unesco Business bao gồm các phân hệ tổng quát:

- Phân hệ Quản lý hệ thống: Phân hệ này giúp doanh nghiệp quản lý Danh sách, thông tin người sử dụng, Quản lý bảo mật
hệ thồng, phân quyền sử dụng, truy tìm dầu vết người sử dụng, phục hồi, sao lưu dữ liệu và nhập liệu, khai thác số liệu qua Internet.
- Phân hệ Quản lý hành chính doanh nghiệp: Quản lý công tác hành chính văn phòng bao gồm Công văn, biểu mẫu, cuộc hẹn, lịch họp, cấp phát, điều chuyển thiết bị văn phòng, văn phòng phầm, đăng ký, đề xuất đi công tác…

- Phân hệ Kế hoạch : Khảo sát, tổng hợp các kế hoạch từ phòng ban, bộ phận.Phân tích, so sánh,  đánh giá, nhận xét về nhu cầu, tính khả quan…lập kế hoạch, đề xuất cụ thể chi tiết các bước thực hiện…

- Phân hệ Quản lý nhân sự: Quản lý chi tiết  thông tin chung nhân viên, chấm công, tính lương, tuyển dụng vào đào tạo, đánh giá kết quả làm việc, quản lý , trích nộp các khoàn Bảo hiểm :Xã hội, Y tế, Thất nghiệp, Kinh phí công đoàn và Thuế thu nhập cá nhân.

- Phân hệ Quản lý mua hàng, vật tư: Lập kế hoạch mua hàng, lựa chọn nhà cung cấp, lập đơn hàng/hợp đồng, kiểm soát nhập hàng, kiểm tra chất lượng hàng mua…

- Phân hệ Quản lý hàng tồn kho:Quản lý theo vị trí, theo lô, theo nhiều đơn vị tính, phân tích hàng chậm luân chuyển, tra cứu tồn kho thực tế, số lượng tồn nhưng đã được khách hàng đặt mua, số lượng hàng đặt sắp về…

- Phân hệ Quản lý sản xuất: Hoạch định kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên liệu, hoạch định công suất nhà máy, kiểm soát khấu hao vật tư nguyên liệu, quản lý xưởng...

- Phân hệ Quản lý bán hàng: Cung cấp đầy đủ mọi chức năng từ khâu nhập, giao hàng, kiểm kê, quản lý doanh thu, quản lý đơn đặt hàng... lập báo giá, lập đơn hàng, giao hàng,  theo dõi công nợ…

- Phân hệ Quản lý Giao nhận: Quản lý các báo cáo thống kê giao nhận, chứng từ giao nhận.Báo cáo các chi phí phát sinh trong quá trình giao nhận hàng.Quản lý đội xe vận chuyển và phân bổ giao hàng theo trọng tải xe. Quản lý thời gian, địa điểm, nhân viên giao hàng..

- Phân hệ Kế toán, tài chính, quản trị:

Kế toán: Phản ánh kịp thời, đầy đủ và chính xác mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh, là nơi tập trung xử lý các thông tin cần thiết để thực hiện báo cáo thuế và một số nghiệp vụ khác. Kế toán giữ vai trò như người đại diện của doanh nghiệp với Nhà Nước.

Tài chính, quản trị: Giúp lãnh đạo có cái nhìn tổng thể về các họat động, đánh giá thực trạng  "sức khoẻ" của của doanh nghiệp thông qua các chỉ số tài chính: Khả năng thanh toán, sinh lời, tỷ suất lợi nhuận...Trên cơ sở các thông tin về tình hình thực hiện ngân sách, thông tin về nguồn tài chính (số dư, công nợ,..) để có các quyết định chính xác, kịp thời. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí  quản lý, sản xuất tăng hiệu quả họat động hạ giá thành sản phẩm, giảm thiểu những rủi ro trước bão giá thị trường.

- Phân hệ In và quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng: Quản lý phát hành hóa đơn đáp ứng Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ, Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 và Thông tư 32/2011/TT- BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.

- Phân hệ Quản trị quan hệ khách hàng: Hỗ trợ quá trình điều hành, tác nghiệp từ khâu marketing, bán hàng đến khâu hỗ trợ sau bán hàng, cung cấp,hỗ trợ cho các quyết định kinh doanh của lãnh đạo doanh nghiệp.Là công cụ tác nghiệp hàng ngày của nhân viên marketing, bán hàng và tư vấn hỗ trợ khách hàng…

Ngoài những tính năng trên đây Unesco Business còn xây dựng những những tính năng theo nhu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

 

 
Download  
     
 
Download  
     
 
Download    
     
 
Download    
     
 
Download    
     
 
Download    
     
 
Download    
     
 
Download    
     
 
Download    
     
 
Download    
     

 

 

Lợi ích của việc sử dụng hệ thống ERP

1-Tiếp cận Thông tin Quản trị đáng Tin cậy

ERP giúp các nhà quản lý dễ dàng tiếp cận các thông tin quản trị đáng tin cậy để có thể đưa ra các quyết định dựa trên cơ sở có đầy đủ thông tin. Nếu không có hệ thống ERP,một cán bộ quản lý cấp cao phải dựa vào nhiều nguồn để có được thông tin cần thiết dùngcho việc phân tích tình hình tài chính và hoạt động của công ty. Với hệ thống ERP, điềunày có thể được thực hiện một cách dễ dàng bằng cách sử dụng một phần mềm ứng dụngvà trong thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống ERP tập trung các dữ liệu từ mỗi phân hệ vàomột cơ sở quản lý dữ liệu chung giúp cho các phân hệ riêng biệt có thể chia sẻ thông tin với nhau một cách dễ dàng. Hơn nữa, hệ thống ERP không chỉ thu thập và xử lý khối lượng lớn các giao dịch hàng ngày, mà còn nhanh chóng lập ra các phân tích phức tạp và các báo cáo đa dạng.

2-Công tác Kế toán Chính xác Hơn

Phần mềm kế toán hoặc phân hệ kế toán của phần mềm ERP giúp các công ty giảm bớt những sai sót mà nhân viên thường mắc phải trong cách hạch toán thủ công. Phần mềm kế toán cũng giúp các nhân viên kiểm toán nội bộ và các cán bộ quản lý cao cấp kiểm tra tính chính xác của các tài khoản. Hơn nữa, một phần mềm kế toán được thiết kế tốt sẽ hỗ trợ cho việc ứng dụng các quy trình kế toán và các biện pháp kiểm soát nội bộ chấtlượng.

3-Cải tiến Quản lý Hàng tồn kho

Phân hệ quản lý hàng tồn kho trong phần mềm ERP cho phép các công ty theo dõi hàng tồn kho chính xác và xác định được mức hàng tồn kho tối ưu, nhờ đó mà giảm nhu cầu vốn lưu động và đồng thời giúp tăng hiệu quả sản xuất.

4-Tăng Hiệu quả Sản xuất

Phân hệ hoạch định và quản lý sản xuất của phần mềm ERP giúp các công ty nhận dạng và loại bỏ những yếu tố kém hiệu quả trong quy trình sản xuất. Chẳng hạn, nhiều công ty không sử dụng phần mềm ERP mà lên kế hoạch sản xuất một cách thủ công dẫn đến tính toán sai và điều này gây nên các điểm thắt cổ chai trong quá trình sản xuất và do đó thường sử dụng không hết công suất của máy móc và công nhân. Nói cách khác, điều này có nghĩa là áp dụng một hệ thống hoạch định sản xuất hiệu quả có thể làm giảm chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm.

5-Quản lý Nhân sự Hiệu quả Hơn

Phân hệ quản lý nhân sự và tính lương giúp sắp xếp hợp lý các quy trình quản lý nhân sự và tính lương, do đó làm giảm chi phí quản lý đồng thời giảm thiểu các sai sót và gian lận trong hệ thống tính lương.

6-Các Quy trình Kinh doanh được Xác định rõ ràng hơn

Các phân hệ ERP thường yêu cầu công ty xác định rõ ràng các quy trình kinh doanh để giúp phân công công việc được rõ ràng và giảm bớt những rối rắm và các vấn đề lien quan đến các hoạt động tác nghiệp hàng ngày của công ty.

 Trang 1

 

 Trang 2

 

 Trang 3

 Trang 4

 Trang 5

 Trang 6

 Trang 7

 Trang 8

 

 

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000916956
Hôm nay 000000994
Hôm qua 000003452
Tuần này 000008096
Tuần trước 000033720
Online 49
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền