CÁC CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN KHÁC

Định mức tiền ăn giữa ca và cách tính thuế TNCN trên tiền ăn giữa ca

Theo Thông tư 62 /2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 V/v Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân:

 

Đối với khoản tiền ăn giữa ca:

  • Không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu người sử dụng lao động trực tiếp tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động.

 

  • Trường hợp, đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tổ chức bữa ăn ca mà chi tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế thuế của người lao động nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

 

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động kinh doanh thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội không quá mức quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng mức tối đa cũng không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.

Hiện nay, Nhà nước không quy định doanh nghiệp phải hỗ trợ tiền ăn giữa ca cho người lao động, ngoại trừ DN 100% vốn Nhà nước được quy định không trích quá 620.000 đồng/người/tháng (khoảng 24.000 đồng/người/bữa).

Đối với DN 100% vốn Nhà nước, mức tiền ăn giữa ca hiện nay tối đa vẫn là 620.000 đồng/tháng áp dụng đến hết năm 2011.

Từ 1-1-2012, mức hỗ trợ này sẽ được điều chỉnh là tối đa 730.000 đồng/người/tháng, tương đương 28.000 đồng/bữa nhưng hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Định mức tiền ăn giữa ca được Bộ Lao động TBXH quy định qua các thời điểm như sau:

  • Từ trước ngày 01.05.2009: 450.000đ/tháng (theo Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008)
  • Từ ngày 01.05.2009 đến 30.04.2011: 550.000đ/tháng (theo Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2009)
  • Từ ngày 01.05.2011: 620.000đ/tháng (theo Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2011)

Tiền ăn ca nếu trong định mức thì được miễn cộng vào thu nhập tính thuế TNCN

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000882604
Hôm nay 000002324
Hôm qua 000005140
Tuần này 000007464
Tuần trước 000005552
Online 52
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền