CÁC CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN KHÁC

Quyết định tăng lương có được coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ để tính thuế TNDN (không cần PLHĐ) ?

Câu hỏi: Khi có quyết định tăng lương cho nhân viên trong doanh nghiệp thì quyết định này có được xem là phụ lục đính kèm HDLĐ không ? Vì cơ quan thuế yêu cầu ngoài quyết định tăng lương còn phải điều chỉnh trong hợp đồng lao động về việc tăng lương này.

Theo CV số 3340/TCT-CS ngày 30/08/2010 của Tổng cục Thuế về trả lời đối thoại DN thì quy định về HDLĐ, tức câu hỏi trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế.

Tóm lại, để tránh rắc rối về sau khi quyết toán, doanh nghiệp nên làm thêm phụ lục hợp đồng mỗi khi có quyết định tăng lương.

Tại điểm 3, mục II Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội:

 

 

 

 

3. Thủ tục thay đổi nội dung hợp đồng lao động theo khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được tiến hành theo trình tự như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bên đề xuất yêu cầu nêu nội dung cần thay đổi và thông báo cho bên kia biết bằng văn bản;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bên nhận được văn bản yêu cầu phải chủ động gặp bên đề xuất để thoả thuận về nội dung cần thay đổi, chậm nhất trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trường hợp hai bên thoả thuận được việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động thì tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng lao động theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

 

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000913137
Hôm nay 000000627
Hôm qua 000003650
Tuần này 000004277
Tuần trước 000033720
Online 26
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền