MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRỌNG YẾU

Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản

 

Diễn giải

TK Nợ

TK Có

Chi phí XDCB phát sinh bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay

241, 1332

111,112

341

Nhận khối lượng xây lắp, lắp đặt thiết bị do bên nhận thầu bàn giao

241

331

Thuế GTGT

1332

Xuất không cần lắp, công cụ dụng cụ để sử dụng và thiết bị cần lắp được nghiệm thu chấp nhận thanh toán

241

152,153

Chi phí XDCB bằng ngoại tệ

111,112,331...

Lỗ tỷ giá

413

Lãi tỷ giá

241

413

Khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

211

241

Các khoản thu hồi, các tài sản hình thành trong quá trình đầu tư XDCB được duyệt

138

152,153

 
Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000917155
Hôm nay 000001193
Hôm qua 000003452
Tuần này 000008295
Tuần trước 000033720
Online 42
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền