MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRỌNG YẾU

Kế toán hao mòn TSCĐ

 

Diễn giải

TK Nợ

TK Có

TSCĐ thanh lý nhượng bán - Giá trị hao mòn lũy kế

214

211

TSCĐ thanh lý nhượng bán - Giá trị còn lại

811

Bán, thanh lý BĐS đầu tư  - Giá trị hao mòn lũy kế

214

217

Bán, thanh lý BĐS đầu tư  - Giá trị còn lại

632

Trả lại TSCĐ cho thuê tài chính hoặc BĐS đầu tư thuê tài chính để cho thuê hoạt động

214

2112,217

Điều chỉnh giảm số khấu hao TSCĐ cuối năm

154,642

Trích khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD

154,642...

214

Điều chỉnh tăng số khấu hao TSCĐ cuối năm

Định kỳ trích khấu hao BĐS đầu tư

632

 
Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000916728
Hôm nay 000000766
Hôm qua 000003452
Tuần này 000007868
Tuần trước 000033720
Online 37
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền