MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRỌNG YẾU

Kế toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

 

Diễn giải

TK Nợ

TK Có

Tập hợp các chi phí sửa chữa lớn phát sinh theo phương thức tự làm

241, 1332

111,112

152

334....

Chi phí sửa chữa lớn theo phương thức giao thầu

241

331

Thuế GTGT nếu có

1332

Khi hoàn thành, trường hợp đủ điều kiện ghi tăng nguyên giá

211

241

Trường hợp chi phí sửa chữa không đủ điều kiện ghi tăng nguyên giá tính vào chi phí kinh doanh của kỳ kế toán

154,642

Chi phí phát sinh cần phân bổ hoặc đơn vị có trích trước chi phí sửa chữa lớn

142,242,335

Định kỳ phân bổ vào chi phí

154,642

142,242,335

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000768369
Hôm nay 000000217
Hôm qua 000000963
Tuần này 000000217
Tuần trước 000003812
Online 11
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền