MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRỌNG YẾU

Kế toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ

 

Diễn giải

TK Nợ

TK Có

Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán - Giá trị hao mòn

214

211

Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán - Giá trị còn lại

811

Chi phí thanh lý nhượng bán

111,112...

Thuế GTGT

133

Thuế thu nhập doanh nghiệp

821

3334

Cuối kỳ kết chuyển chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ

911

811

Kết chuyển chi phí thuế TNDN

821

Lãi sau thuế TNDN

421

Thu thanh lý nhượng bán

111,112...

711

Thuế GTGT (nộp thuế KT)

3331

Thuế GTGT (nộp thuế TT)

711

Cuối kỳ kết chuyển thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ

911

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000916742
Hôm nay 000000780
Hôm qua 000003452
Tuần này 000007882
Tuần trước 000033720
Online 41
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền