BÁO CÁO THUẾ

Cơ quan quản lý thuế trực tiếp: Cục Thuế hay chi cục Thuế ?


Trích công văn số
4930/TCT-TCCB ngày 26/11/2007 của Tổng cục Thuế V/v phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp cho Chi cục Thuế.

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được một số văn bản của các Cục thuế đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc phân cấp quản lý thuế các doanh nghiệp cho Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chi cục Thuế). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trong những năm vừa qua, Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Cục thuế tăng cường phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp cho các Chi cục Thuế theo nguyên tắc: căn cứ vào quy mô, vốn, tài sản, phạm vi hoạt động kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp để xây dựng phương án phân cấp cho phù hợp với đặc điểm và trình độ quản lý thuế của từng Chi cục.

- Cục thuế trực tiếp quản lý thuế các doanh nghiệp lớn, có phạm vi kinh doanh liên quan đến nhiều quận huyện, nhiều tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp thuộc diện phải hoàn thuế GTGT; quản lý những nguồn thu lớn, quan trọng. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục thuế trong việc thực hiện các chức năng quản lý thuế trên địa bàn.

- Chi cục Thuế quản lý thuế đối với cá nhân, doanh nghiệp có quy mô, phạm vi kinh doanh vừa và nhỏ, trên địa bàn một quận, huyện, thị xã, thành phố, không có hoạt động xuất nhập khẩu thuộc diện phải hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố hàng năm phải rà soát lại toàn bộ doanh nghiệp Cục thuế đang trực tiếp quản lý thuế để phân loại trên cơ sở về doanh thu, vốn, tài sản, phạm vi kinh doanh ... phù hợp với từng thời kỳ và đặc điểm kinh tế của từng địa phương. Trên có sở đó lập phương án phân cấp quản lý thuế cho Chi cục Thuế quản lý; đồng thời báo cáo Tỉnh uỷ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố về chủ trương, phương án phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp cho các Chi cục Thuế trực thuộc để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thống nhất.

Cục trưởng Cục thuế có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Thuế chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tổ chức quản lý thuế đối với người nộp thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 
Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000913048
Hôm nay 000000538
Hôm qua 000003650
Tuần này 000004188
Tuần trước 000033720
Online 27
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền