CHỮ KÝ TRÊN CÁC CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO

Các chữ ký trên hoá đơn

Các chữ ký trên hoá đơn gồm:

Người mua hàng

Chữ ký của người mua hàng không bắt buột phải luôn luôn có như ngoại lệ bên dưới, có thể xí xó cho ký qua giấy than.

Người bán hàng

Chữ ký của người bán hàng không bắt buột phải luôn luôn có như ngoại lệ bên dưới, có thể xí xó cho ký qua giấy than.

Thủ trưởng đơn vị:

Chữ ký của thủ trưởng đơn vị phải ký bằng mực tươi trên các liên của hoá đơn (không được ký trên giấy than).

Ghi chú: Nếu thủ trưởng đơn vị đi vắng, không thể ký thì người lập hoá đơn phải đóng dấu tròn treo vào góc trên trái của các liên hoá đơn và vị trí dành cho thủ trưởng đơn vị để trống.

Trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng; bán hàng hóa, dịch vụ cùng lúc cho nhiều người tiêu dùng, khi lập hóa đơn người bán hoặc người mua không phải ký tên theo quy định của Bộ Tài chính.

Trong trường hợp này người lập hoá đơn có thể ghi chú: “Bán hàng qua điện thoại, qua mạng, …” tại vị trí dành cho người mua hoặc người bán.

Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 083 3456 567

0903 363 780

  

 

 

 

Lượt truy cập
00000916974
Hôm nay 000001012
Hôm qua 000003452
Tuần này 000008114
Tuần trước 000033720
Online 46
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0833456567 0093363780   0919 015 017
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ
093 3456 567 0123 755 6755 0907 16 16 83 0919 01 50 17
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền